Prevetrávané fasády

Vďaka nespočetným výhodám a hĺbkovým technologickým inováciám si prevetrávané fasády získavajú vo svete súčasnej architektúry čoraz väčšie uznanie a predstavujú tak perfektnú odpoveď na náročné požiadavky zákazníka. Tento typ fasády je vhodný ako pre novostavby, tak aj pre dodatočné zateplenie existujúcich budov.

Princíp prevetrávanej fasády spočíva v tom, že sa medzi tepelnou izoláciou a vonkajším fasádnym obkladom vytvorí vzduchová medzera. Vetranie je omnoho efektívnejšie, ak sa aplikuje na celú fasádu, preto je nutné vzduchovú medzeru starostlivo nadimenzovať.

Prevetrávaný systém predstavuje ľahké, dlhodobé a cenovo výhodné riešenie. Jeho výsledkom je množstvo výhod, ktoré pri tradičnom štýle fasád, ťažko získať:

  • vylepšená vnútorná klíma
  • zvuková izolácia
  • vylepšený vzhľad
  • eliminácia kondenzácie
  • ochrana pred dažďom
  • jednoduchá údržba