Strechy

Za nenahraditeľný prvok každej stavby možno považovať strechu, preto jej treba venovať značnú pozornosť. Pred samotnou realizáciou je potrebné zvážiť si viacero dôležitých aspektov (typ strechy, zaťaženie strechy, výber krytiny). Je však potrebné brať ohľad najmä na to, že pri streche nie je smerodajný estetický faktor, ale mala by spĺňať najmä ochrannú funkciu, a to chrániť Vaše bývanie pred nepriaznivými vplyvmi počasia a poskytovať pocit bezpečia. Pri výbere materiálu je preto potrebné klásť dôraz na jeho kvalitu a spoľahlivosť dodávateľa, čo Vám zabezpečí dlhšiu životnosť strechy (netreba však zabúdať na to, že životnosť strechy záleží aj od kvality prevedenej montáže).    

 

Druhy strešných krytín:

  • betónové - pevnosť, mrazuvzdornosť, životnosť okolo 100 rokov
  • pálené keramické - pevnosť, ohňovzdornosť, mrazuvzdornosť, odoláva kyslým dažďom, životnosť 80 - 100 rokov
  • asfaltové - nízka hmotnosť, životnosť okolo 30 rokov
  • plechové - potrebná pravidelná údržba (ochranný náter proti korózii), životnosť 15 - 30 rokov